REGULAMIN


   

<--DO POBRANIA <--DO POBRANIA <--DO POBRANIA

R E G U L A M I N

ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIAŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA ODPŁATNOŚCI Z TEGO TYTUŁUW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.GEN. BEMA W KONINIE.

R E G U L A M I N

ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKÓWI DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODYW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.GEN. BEMA W KONINIE.

R E G U L A M I N

ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I UŻYTKOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZAUŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. gen. BEMA W KONINIE